Ստեղծեք ձեր կազմակերպության էջը ArmNational

Ընտրեք լեզուն /Choose Language/Выберите язык ввода

Գրանցում

Նախքան գրանցումը խնդրում ենք ծանոթանալ.

  • Անհրաժեշտ է լրացնել բոլոր (*) նշված դաշտերը:
  • Ղեկավարի և լիազոր ներկայացուցիչի անուն, ազգանուն, հայրանուն, հասցե դաշտերը լրացրեք հայերեն յունիկոդ տառատեսակով:
  • Եթե ցանկանում եք Ձեր կազմակերպության տեղը նշվի նաև Ձեր էջում դրվող քարտեզում լրացրեք նաև հասցեն անգլերենով:
  • Խնդրում ենք ուշադիր լրացնել էլ-հասցե դաշտը:
  • Գաղտնաբառը պետք է լինի առնվազն 8 նիշ:
  • Ուղղեք ստուգումից առաջացած բոլոր կարմիրով նշված դաշտերը:
  • Գրանցվելուց հետո մտեք Ձեր էլ-հասցեն և հաստատեք այնտեղ ուղարկված հղումը:

Կազմակերպության տվյալները
Ղեկավար անձի կոնտակտային տվյալները

Հայերենը լրացնել յունիկոդ տառատեսակով

Հայերենը լրացնել յունիկոդ տառատեսակով

Լրացնել միայն լատիներեն տառերով:

Լրացնել միայն լատիներեն տառերով:: Գաղտնաբառը պետք է ունենա առնվազն 8 նիշ

;