«ԱՐՄԵՆԻԱ» ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ՓԲԸ)

Օրգանիզմը համակարգված օրգանական մարմին է՝ մարդու հոգեֆիզիկական հատկությունների ամբողջություն, ի սկզբանե սահմանված գործունեության մեխանիզմ, անընդհատ շարժման և գործողության մեջ գտնվելու համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր օրգան իր դերն ու նշանակությունն ունի:

Այսպիսին է նաև «Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոնը (ՀԲԿ), մի ամբողջական օրգանիզմ, որտեղ հոգու արտահայտության  կարևոր դրսևորումը բուժանձնակազմի հոգատարությունն ու պատրաստակամությունն է: Օրգանիզմ, որտեղ յուրաքանչյուր օրգանի ճիշտ գործունեության արդյունքում ստեղծվում է առողջ և կատարյալ համագործակցություն ու արդյունք, և որում մեծ դերակատարումը բժիշկների պրոֆեսիոնալիզմն է, առանց որի «կանգ» կլիներ:   ավելին...

Քննարկումներ, առաջարկություններ

Նյութը խմբագրման փուլում է