Առաջիկայում ինչպես են կազմակերպվելու քննարկումները

Մինչև հիմնադիր համագումարի կողմից Կառույցի ծրագրի և կանոնադրության ընդունումը նախատեսվում է անցկացնել նախագծի համակողմանի քննարկումներ: Աշխատանքային խմբի կողմից քննարկումների մասնակիցներին առաջարկվում է հնարավորության դեպքում իրենց առաջարկություններն ու դիտողությունները տալ հաշվի առնելով մեր կողմից առանձնացված թեմաների համարակալումը: Յուրաքանչյուր թեմային վերաբերվող բոլոր նյութերը տեղադրվելու են առանձին էջերում, առանձին են ամփոփվելու, քննարկումների մասին համագումարին ներկայացվող տեղեկանքը կազմելիս: Ամբողջությամբ նախագծին վերաբերող և արմատական փոփոխություններ պահանջող առաջարկություններն ու դիտողությունները նույնպես տեղադրվելու են առանձին էջերում:

Տեսանյութեր համատեղ քննարկումներից

 

Ամբողջությամբ Նախագծին վերաբերվող

Արմատական փոփոխությունների մասին