Համազգային խորհրդի Հանձնախմբերը, նրանց ղեկավարների Գործադիր խորհուրդը, Կառավարիչը

 1. Հանձնախմբերը, Գործադիր խորհուրդը, Կառավարիչը Համագործակցության, փոխօգնության Համազգային կառույցի ընթացիք գործունեության կազմակերպման, կառավարման բարձրագույն մարմիններն են:
 2. Հանձնախմբերի ղեկավարները և կառավարիչը փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվում են Համազգային խորհրդի կողմից նրա կանոնադրությամբ սահմանված կարգով: Հանձնախմբերի մյուս անդամները նշանակվում են հանձնախմբերի ղեկավարների կողմից:
 3. Հանձնախմբերի ղեկավարներից կազմվում է կառույցի Գործադիր խորհուրդը: Գործադիր խորհրդի նիստերը կազմակերպում և վարում է Կառավարիչը:    ավելին...

  Գործադիր խորհրդի նիստերից

  Քննարկվող

  հարցերը

  1.

  2.

  3.

   

  Որոշումներ հանձնարարություններ

  1.

  2.

  3.

   

   

  Տարեկան ծրագրերը

  Մարտավարական ծրագրերը

  Հաշվետվություններ