Համազգային խորհուրդի մասին

Համազգային խորհուրդը՝ Համագործակցության, փոխօգնության ազգային կառույցի կառավարման բարձրագույն մարմինն է:

1.Կառույցի առջև դրված նպատակների իրագործմանը հետամուտ որոշում է կառույցի գործունեության հիմնական ուղղությունները, մշակում համազգային խնդիրների լուծմանը նպաստող ռազմավարական ծրագրերը:

2.Մշակում է այդ ծրագրերից բխող առաջարկությունների փաթեթներ և ներկայացնում ՀՀ-ն և Արցախի իշխանություններին, համայնքների միավորումներին, համազգային այլ կազմավորումներին.

3.Որոշում է՝ ինչ միջոցներով, ինչ լիազորություններով, ինչ գործառույթներ պետք է իրականացնեն կառույցի հանձնախմբերը, հանձնախմբերի ղեկավարներից կազմված Գործադիր խորհուրդը, Գործադիր խորհրդի կառավարիչը.   ավելին...

Տեսանյութեր համազգային խորհրդի նիստերից

Քննարկվող

հարցերը

1.

2.

3.

Որոշումները

1.

2.

3.

 

Տեսանյութեր նախագահական նիստերից

Ամիս, օրակարգ

1.

2.

3.

Որոշումներ

1.

2.

3.