Հանձնախմբերի մասին

Հանձնախմբերը

Համագործակցության, փոխօգնության համազգային կառույցի ընթացիք գործունեության կառավարման, կարգավորման հիմնական մարմիններն են:

Ելնելով կառույցի առջև դրված նպատակներից և խնդիրներից, ղեկավարվելով Համազգային խորհրդի կողմից մշակված ռազմավարական ծրագրերով հանձնախմբերը՝

.Հավաքագրելով մեր հայրենակիցների, նրանց ակտիվ մասնակցությամբ ձևավորված կազմակերպությունների մասին բոլոր վիճակագրական, շփումների, կապերի հաստատման համար անհրաժեշտ տվյալները և առավելագույնս օգտվելով հեռահաղորդակցման ոլորտում առկա հնարավորություններից, պետք է նպաստավոր պայմաններ ստեղծեն, որ մեր հայրենակիցները աշխարհով մեկ, առանց դժվարության  հաղորդակցվեն միմիանց հետ, դյուրությամբ կարողանան կազմավորել փոխօգնության, փոխադարձ աջակցման արդյունավետ կազմավորումներ.

      ավելին...

Ընդհանրական խնդիրներ

1.

2.

3.

Հանձնախմբերի գործունեությունը լուսաբանող

նորություններ