Լրատվամիջոցներ

Զանգվածային լրատվության միջոցներ (ԶԼՄ, այսինքն՝ զանգվածային հաղորդակցության միջոցներ, ԶՀՄ) — տեխնիկական միջոցներով հանրային տեղակատվություն փոխանցող մարմինների համակարգ, որը զբաղված է ամենօրյա տեղեկատվության հավաքումով, մշակմամբ և տարածմամբ զանգվածային լսարանի շրջանում։

Ռուսերենում զանգվածային լրատվության միջոց եզրույթն առաջացել է 1970-ական թվականներին ֆրանսերեն moyens d'information de masse եզրույթից։ Ֆրանսերենում այդ եզրույթը գործածումից դուրս է եկել 1960-ական թվականների վերջում[2]։ Այսպիսով, ԽՍՀՄ-ում նորարության անվան տակ, հիմնականում ԽՄԿԿ ԿԿ Պրոպագանդայի բաժնի միջոցով, մտցվեց մի եզրույթ, որն իր ծագման երկրում արդեն հնաբանություն էր։

Քննարկումներ, առաջարկություններ

Նյութը խմբագրման փուլում է