Ռումինիայի հայ համայնք

Հայերի թիվը Ռումինիայում մոտավորապես 2500-3000 է և կենտրոնացած են հիմնականում մայրաքաղաք Բուխարեստում, Կոնստանցա և Պիտեշտ քաղաքներում, հայաբնակ են նաև Սուչավա, Յաշ, Պիտեշտ, Տրանսիլվանիայի Գեռլա, Գեորգե և Դումբրըվեն քաղաքները։ Այսօր, հայերի թիվը Ռումինիայում նվազման միտում ունի, քանի որ հայ երիտասարդները մեծ մասամբ տեղափոխվում են Արևմտյան Եվրոպայի երկրներ։   ավելին...

Քննարկումներ, առաջարկություններ

Նյութը խմբագրման փուլում է