Գիտություն, կրթություն

Առանց վարանման կարելի է պնդել, որ մեր մշակույթային առանձնահատկությունների հիմքում դրված է մտավոր կարողությունների բացառիկ դերի գնահատման և դրանց զարգացման ձգտումը: Ստորև տրվում է Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի գիտական, կրթական կարևորագույն կառույցների կոնտակտային տվյալների մասին համառոտ տեղեկանքը`    ավելին...

Քննարկումներ, առաջարկություններ

Ավելացնել նյութը