"Վահան" շաբաթաթերթ Պլովդիվ

Վահան, շաբաթաթերթ, լույս է տեսնում 1991 թվականից, Պլովդիվում՝ բուլղարերեն, հայերեն։

Խմբագիր՝ Հարի Նիկողոսյան։ Լուսաբանում է բուլղարահայ համայնքի և սփյուռքահայ մյուս համայնքների կյանքը, Հայաստանում և Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Տպագրում է հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական շարժման հերոսներին, սփյուռքահայ նշանավոր գործիչներին, Հայ եկեղեցու պատմությանը նվիրված բազմաթիվ նյութեր։

Քննարկումներ, առաջարկություններ

Նյութը խմբագրման փուլում է