Առողջապահություն

ՀՀ Առողջապահության նախարարություն նախարար՝  Լևոն Ալթունյան

Երևան Հանրապետության հրպ., Կառավարական տուն 3 հեռ. 374-10-528872, 374-10-520661 www.moh.am

Մարդու առողջությունը բավականին բարդ սոցիալ-կենսաբանական կատեգորիա է, որի բնութագրման բազմաթիվ տարբերակներ են առաջադրվել, սակայն ամենաընդունելին և ամենաամբողջականն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) բնութագրումն է՝

Մարդու առողջությունը սոցիալ-կենսաբանական ու հոգեկան լրիվ բարօրության վիճակն է, երբ օրգանիզմի բոլոր օրգանների ու համակարգերի ֆունկցիաները բնակլիմայական ու սոցիալական միջավայրի հետ գտնվում են հավասարակշռված վիճակում, և երբ բացակայում է որևէ հիվանդություն, ախտաբանական վիճակ ու ֆիզիկական թերություն։   ավելին...

Քննարկումներ, առաջարկություններ

Ավելացնել նյութը