Բուհ

Բարձրագույն Ուսումնական Հաստատությունը (ԲՈՒՀ) ուսումնական հաստատության տարատեսակ է, որտեղ տրվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն։ Բուհերում ուսուցում են ստանում լրիվ միջնակարգ կրթությունն ավարտած ուսանողները։ Բուհերը լինում են մասնավոր և պետական, որոնք իրենց հերթին տարբերվում են առաջարկած մասնագիտություններով։

Քննարկումներ, առաջարկություններ

Նյութը խմբագրման փուլում է