Հիմնավորումները

Փորձելով կարգավորել, ուղղորդել աշխարհաքաղաքական արդի զարգացումները, ազատ մրցակցության հնարավորությունն ապահովելով ձևավորել բազմամշակույթային ինքնակատարելագործվող միջավայր` ներկայումս հզոր շատ երկրներ և միջազգային ազդեցիկ կազմակերպություններ հետևողականորեն պարտադրում են, որ աշխարհում ամենուրեք`

 • Ռասայական խտրականությունն ու քսենոֆոբիան արգելվեն.
 • Չոտնահարվեն փոքրամասնությունների իրավունքներն ու ազատությունները.
 • Հնարավորություն տրվի նրանց կրթվել նաև իրենց մայրենի լեզվով.
 • Ժողովուրդները (անկախ չափերից) իրենց դերակատարումն ունենան, իրենց առանձնահատկությունների պահպանմամբ մասնակցեն քաղաքակրթության համընդհանուր առաջընթացին,

Նպաստավոր այդ պահանջների առկայությունը և այն հանգամանքը, որ տեղեկատվության, հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիանների հեղափոխական զարգացման այս դարում անհամեմատ ավելի լայն հնարավորություններ են ստեղծվել, որ ազգակիցները` անկախ հեռավորությունից, բնակության վայրից  առանց դժվարության հաղորդակցվեն միմիանց հետ և համացանցի, սոցիալական ցանցերի օգնությամբ կարողանան աշխարհով մեկ կազմավորել  իրենց առանձնահատկությունների պահպանմանը, համագործակցությանն ու փոխօգնությանը նպաստող արդյունավետ կառույցներ՝

Հնարավորություն է տալիս պնդելու, որ ներկայումս ստեղծվել է մի այնպիսի բարենպաստ իրավիճակ, երբ մեծ սփյուռք և ինքնիշխան պետություն ունեցող ժողովուրդները բոլոր կարողությունները ունեն ձևավորելու հեռակառավարվող, հեռակարգավորվող համազգային կառույցների այնպիսի մի ամբողջական համակարգ, նպատակային գործունեության ունակ այնպիսի (պետության նման) կազմավորումներ, որոնք հնարավորություններ կտան նրանց համախմբվել և ավելի արդյունավետ ձևով դիմակայել արտաքին մարտահրավերներին և զարգանալ:

Այսօր, երբ Հայ ժողովուրդը պատմական ճակատագրի բերումով 21-րդ դարը թևակոխեց եռփեղկված վիճակով, երբ չնայած վերահաստատվել է մեր անկախ պետականությունը, Արցախը փաստացի ազատագրվել է օտարի լծից, սակայն դեմոգրաֆիական ծավալուն տեղաշարժերի պատճառով ներկայումս Սփյուռքում բնակվող հայերի քանակը մոտ երեք անգամ ավելին է քան հայաստանաբնակներինը: Մեզ համար, մեր գումարային ներուժի արդյունավետ  օգտագործման համար` աշխարհով մեկ համազգային գործուն կառույցների ձևավորման խնդիրը ներկայումս առավել քան հրատապ է դարձել

Հաշվի առնելով`

 • Աշխարհաքաղաքական այդ բարենպաստ իրավիճակը և այն՝
 • Որ մեր ժողովուրդը ունի դարերով մշակված իր հարուստ, յուրահատուկ մշակույթը.
 • Կենսափորձ, կարողություններ շարունակաբար կատարելագործելու իր հնարավորությունները.
 • Իր ազգային պատկանելիությունը, իր ազգային արժանապատվությունը բարձր գնահատելով կարողանում է ձևավորել ազգապահպանմանը նպաստող գործուն կառույցներ և դիմանալ ուծացմանը.
 • Մնալով իր ակունքներում կարողանում է այլոց հետ համագործակցել, ակտիվորեն մասնակցել համընդհանուր առաջընթացին.

Եվ այն հանգամանքը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միջազգային իրավուքի ինքնիշխան սուբյեկտ՝

 • Կարող է ամբողջությամբ իր վրա վերցնել միավորող կենտրոնի, բոլոր հայերի հայրենիք <մայրաքաղաք> պետության գործառույթները և
 • Պատրաստ է միջազգային ընդունված նորմերի շրջանակում աջակցել գործընթացին.

Համոզված կարելի է պնդել, որ ներկայումս բոլոր նպաստավոր պայմաններն էլ կան աշխարհով մեկ ձևավորելու համար անհրաժեշտ կարողություններ ունեցող համազգային կառույցների միասնական, գործուն համակարգ: